วิธีการคำนวนค่างวด การจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

วิธีการคำนวนค่างวด การจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง: การคำนวนค่างวด การจัดไฟแนนซ์ รถมือสอง

หลายคนอาจสงสัยว่ากฏหมาย สคบ. ที่ออก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 61 การคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถ เป็นแบบคงที่ หรือลดต้นลดดอก เรายังใช้วิธีการคำนวน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ( Flat rate) เหมือนเดิมครับ
ทางธนาคารคิดดอกเบี้ยคงที่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติม คือต้องบอกดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วย (Effective rate interest) และต้องมีตารางแสดงภาระหนี้สิน แสดงจำนวนเงินที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ในแต่ละงวด โดยแยกเป็น เงินต้น ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

**อัตราดอกเบี้ยคงที่ (flat interest rate) , อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective rate interest)#คุณเข้าใจอัตราดอกเบี้ยในการซื้อรถยนต์มือสองมากน้อยแค่ไหน ??
ซื้อรถยนต์รถยนต์มือสอง อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ( Flat rate) คือ :
> การนำเอาเงินต้น มาคิดอัตราดอกเบี้ย จนครบอายุสัญญา
> จากนั้นนำ (เงินต้น + ดอกเบี้ย) หาร จำนวนเดือน ผลลัพท์คือยอดเงินที่ต้องการผ่อนในแต่ละเดือน
Ex. ราคารถยนต์ 500000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
- ผ่อยชำระ 5 ปี การคำนวนดอกเบี้ย

การคำนวนอัตราการผ่อนต่อเดือน :
> 500000 + (500000 x 2.75% x 5) / 60 เดือน = 9479.17 บาท
> 9479.17 + (9479.17 x vat 7%) = 10143 บาท
สรุปยอดผ่อนรถยนต์คันนี้ เท่ากับ 10143 บาทต่อเดือน2.) ต้องมีตาราง การแสดงหนี้สิน **สิ่งที่ต้องบอกในสัญญา เช่าซื้อรถยนต์ - จำนวนงวดที่ผ่อนชำระ - วัน / เดือน / ปี ที่ชำระเงินค่างวด - จำนวนเงินที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อรถยนต์ในแต่ละงวด โดยแยกเป็น เงินต้น ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพิ่ม - จำนวนเงินค่าเช่าซื้อคงค้าง (แยกเป็นเงินต้นคงค้าง และดอกเบี้ยเช่าซื้อชัดเจน) - ส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ แบบ กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด