คุณเข้าใจอัตราดอกเบี้ยในการซื้อรถยนต์มือสองมากน้อยแค่ไหน ??

คุณเข้าใจอัตราดอกเบี้ยในการซื้อรถยนต์มือสองมากน้อยแค่ไหน ??

ซื้อรถยนต์รถยนต์มือสอง อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ( Flat rate) คือ :
> การนำเอาเงินต้น มาคิดอัตราดอกเบี้ย จนครบอายุสัญญา
> จากนั้นนำ (เงินต้น + ดอกเบี้ย) หาร จำนวนเดือน ผลลัพท์คือยอดเงินที่ต้องการผ่อนในแต่ละเดือน

Ex. ราคารถยนต์ 500000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
- ผ่อยชำระ 5 ปี

การคำนวนดอกเบี้ย และอัตราการผ่อนต่อเดือน : 
> 500000 + (500000 x 2.75% x 5) / 60 เดือน = 9479.17 บาท
> 9479.17 + (9479.17 x vat 7%) = 10143 บาท

สรุปยอดผ่อนรถยนต์คันนี้ เท่ากับ 10143 บาทต่อเดือนครับ

ปรึกษาเพื่อรับข้อมูลของคุณฟรี !