ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์ และเอกสารไฟแนนซ์ที่ต้องใช้

ขั้นตอนทำสินเชื่อรถมือ2 เบื้องต้น พร้อมรายละเอียดทางด้านเอกสารการจัดไฟแนนซ์ที่ต้องใช้

เอกสารพื้นฐานในการทำสินเชื่อรถมือสอง ก็คือบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บุ๊คแบงก์ย้อนหลังล่าสุด6เดือน 3รายการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องมีทุกเคส
รายละเอียดเอกสารอื่นๆที่ต้องมีตามสาขาอาชีพที่ผู้ขอสินเชื่อรถประกอบอาชีพอยู่ในเวลาปัจจุบันที่ยื่นขอสินเชื่อรถมือสอง ก็คือเอกสารที่แสดงที่มาขอรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้ ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย และเอกสารอื่นๆที่สามารถแสดงที่มาของรายได้ เป็นต้น
เอกสารตัวรถยนต์ที่จะนำมาทำสินเชื่อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเล่มทะเบียนรถยนต์นั่นเอง

พนักงานประจำ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น6เดือนล่าสุด
 • สลิปเงินเดือน3เดือนล่าสุด(ถ้ามี)
 • ใบรับรองเงินเดือนออกไม่เกิน30วัน(ถ้ามี)
 • บัตรพนักงาน(ถ้ามี)
 • บัตรประกันสังคัม(ถ้ามี)
 • ใบขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

เจ้าของกิจการ

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 1ปีล่าสุด
 • ใบพาณิชย์ หรือ ใบจดนิติบุคคล
 • หน้งสือรับรองบริษัท ออกไม่เกิน60วัน
 • ใบ ภ.พ.20(ถ้ามี)
 • ใบสั่งซื้อ ใบสั่งขาย(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • สัญญาเช่า(ถ้ามี)
 • ใบทวิ50(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายกิจการ ตัวเลขที่ตั้ง ตัวกิจการ ภายในกิจการ สต๊อกของ+อุปกรณ์+เครื่องมือ
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

อาชีพอิสระ รับเงินสด

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • ทวิ50(ถ้ามี)
 • สัญญาว่าจ้าง(ถ้ามี)
 • เอกสารรับรองรายได้(ถ้ามี)
 • ผลงานที่ทำในอาชีพ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)

พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย หรือขายออนไลน์

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • บุ๊คแบงก์หรือสเตทเม้น 6เดือนล่าสุด หรือ เท่าที่มี
 • รูปถ่ายร้านค้า รูปถ่ายหน้าร้าน
 • ขายออนไลน์ ถ่ายรูปสต๊อกของ(ถ้ามี)
 • ใบเสร็จซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ(ถ้ามี)
 • รูปถ่ายที่พักอาศัยปัจจุบัน เลขที่บ้าน ตัวบ้าน ภายใน(ใช้ประกอบเพื่อทำเรื่องได้รวดเร็วขึ้น)
 

เอกสารที่ใช้ประกอบเรื่องโอนกรรมสิทธิรถยนต์เข้าไฟแนนซ์

หลังจากจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินรถยังมีขับอนุมัติผ่าน
 1. เล่มทะเบียนรถยนต์คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์
 2. ใบคำขอโอนรถยนต์ ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เซ็นต์ชื่อในช่องผู้โอน / สถาบันการเงินที่อนุมัติสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้รับมอบอำนาจหรือผู้มีอำนาจลงนาม เซ็นต์ในช่องผู้รับโอน 2 ช่อง
 3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ..................เลข ทะเบียน.........................
 4. หนังสือรับรองชำระการเงิน จากสถาบันการเงินชำระเงินให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ คันที่ยื่นขอสินเชื่อรถยนต์(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
 5. หนังสือรับรองวัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินที่ยื่นสินเชื่อรถยนต์ในการประกอบกิจการธุรกิจ ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ...........เลขทะเบียน.......(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
 6. สำเนาประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้รับมอบอำนาจแทน เช็นต์ชื่อรับรองสำเนา ระบุใช้ในการโอนรถยนต์ยี่ห้อ............เลข ทะเบียน..........(เอกสารออกจากไฟแนนซ์รถ)
 7. หนังสือมอบอำนาจทั้งผู้โอนและผู้รับโอน

ขั้นตอนยื่นขอสินเชื่อรถมือสองเบื้องต้น

1.ส่งเอกสารประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ที่ e-mail : gooddealcar.autoloan@gmail.com

2.เจ้าหน้าที่โทรนัด เพื่อเว็นสัญญาไฟแนนซ์

3.รอผลการอนุมัติประมาณ 1-3 วัน

4.นัดรับเล่มทะเบียนรถยนต์

5.ดำเนินการโอน และรับเงิน

ปรึกษาเพื่อรับข้อมูลของคุณฟรี !